Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moderní hudba

11. 6. 2008

Moderní hudba

Hudba nás provází celým naším životem. Můžeme ji slyšet na každém kroku. V obchodech, v televizi, v rádiích atd. Také existuje mnoho různých druhů hudby ať už hovoříme o hudbě moderní, nebo vážné neboli artificiální. Zastavila bych se spíše u té moderní, protože odhaduji, že o vážnou hudbu se z vás zajímá jeden člověk z deseti.

 Pop music   (zkráceně pop)se jedná o hudbu obvykle s výraznou zpívanou melodií doprovázenou moderním způsobem. Neobsahuje obvykle na rozdíl od rocku přílišné disonance ani nebývá na poslech příliš složitá, neboť hlavním cílem každé této písně je zpravidla stát se hitem a zalíbit se co největšímu počtu posluchačů. Popové skladby se zpravidla skládají ze slok a refrénů s předvídatelnou strukturou. Texty mívají nenáročná, opakující se témata. Popové skladby bývají komponovány, nahrávány a vydávány zpravidla s cílem komerčního úspěchu. Pop nejčastěji tvoří mezi hudebními styly kombinace(např. pop-rock, pop-folk), které značí obvykle zaměření původního stylu na populární způsob interpretace. Pop bývá intelektuální částí lidí často odmítán jako „neumělecký“ hudební styl
Pop jako hudební styl vznikl na začátku šedesátých let 20. století po ústupu stylu rock & roll. Za první průkopníky popu lze považovat The Beach Boys, The Four Seasons, The Everly Brothers.
Významná jména :
Další významná jména zařaditelná do popu jsou: ABBA, The Beatles, The Bee Gees, Eagles, Elton John, George Michael, Michael Jackson, Billy Joel, Prince, Madonna, Queen, Bing Crosby, Frank Sinatra, Paul Simon, Art Garfunkel, Paul Anka, Barbra Streisand.

Rock and roll (také známý jako rock 'n' roll nebo počeštěně rokenrol) je historické označení pro první etapu vývoje rockové hudby. hudební žánr, která se objevila v 50. letech v USA a rychle se rozšířila po celém světě. Od 60. let, kdy bylo možno sledovat jednotnost vývojové linie a kdy se začali objevovat další vývojové etapy, se používá pro tuto hudbu termín rock. Od poloviny 50. let se rock 'n' roll stal jedním z nejoblíbenějších hudebních stylů a tento stav trvá dodnes.

Hip hop je styl populární hudby. Je tvořen ze dvou hlavních elementů, jimiž jsou DJing a rap. Hudba, označovaná jako hip-hop, vzniká spojením rytmů mixovaných DJem a veršů, které do nich vkládá rapper (též označovaný jako MC=Master of Ceremony). K již zmíněné hudbě, ať už reprodukované (DJing), nebo zpěvu (rap), patří grafický projev známý jako graffiti, akrobacie či tanec označovaný pojmem breakdance. Za pátý element je považován beatboxing.

Techno je jedním z žánrů elektronické taneční hudby, které vznikly v 80. letech a plně se rozvinuly v 90. letech 20. století. V techno hudbě je (jako u většiny druhů elektronické taneční hudby) obvykle kladen důraz na výrazný rytmus (založený zejména na monotónním střídání úderů basového bubnu a hi-hat) a rychlé tempo, přičemž prakticky veškeré používané zvuky jsou generovány elektronickými hudebními nástroji a přístroji. Podstatou techno hudby je opakování určité hudební jednotky, což vytváří pocit určitého napětí a dokonce může v posluchači vyvolat jistý druh extatického tranzu. Techno hudba je v drtivé většině čistě instrumentální, skladby obvykle postrádají klasickou strukturu používanou v pop music (sloka/refrén), používané zvuky nijak nepřipomínají běžné hudební nástroje a melodie se zde objevují pouze zřídkakdy. Mezi další žánry elektronické taneční hudby patří např. trance, rave, jungle, freetekno, electro, apod.

Punk se vrátil k počátkům rocku, tzn. využívání jednoduché melodie zpravidla o třech akordech, v extrémních případech i pouze dvou, akordů a ostrému, většinou satirickému textu. Punková hudba stojí především na textech písní, mají za účel poukazovat na současné problémy doby tak zvaným přímým rychlým a úderným nakopáváním. Za počátek punkového hnutí se často považuje působení skupin Sex Pistols, (kterou velice paradoxně svými komerčními myšlenkami proslavil Malcom McLarren), The Clash a Ramones. Ve skutečnosti se o podobný styl již asi o deset let dříve pokoušela řada jiných skupin, např. Stooges či Velvet Underground, které se s ním ovšem neprosadily.
Toto je jen velmi málo co bych vám mohla o moderní hudbě zdělit.

zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie